Friday, November 2, 2012

တလိုင္

ဂကူမန္ပုိယ္သုီဖအုိတ္သြက္ဂြံတီအာအဓိပၸဲါ တလုိင္ ဗြဲမခ်ဳိတ္ပလုိတ္မာန္ရန္တဿံတုဲ နာဲေဖသိန္းျဇာ(ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္)ခ်ဴလ၀္ “တလုိင္းေ၀ါဟာရနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အယူအဆ”
တင္ဒုင္၀န္- file ဏံ၀ံြcopyႏူ တုိက္လိက္ဂကူမန္ ေတံေရာင္
ta laing

No comments:

Post a Comment